logotyp

O nás - MŠ Sluníčko, Nižbor

  • image 21
  • image 22
  • image 24
  • image 32
  • image 23
  • image 34
  • image 35

Školní rok je v plném proudu

Školní rok je v plném proudu

Roušky
v mateřské škole


Vážení rodiče, upozorňujeme, že uvnitř budovy mateřské školy je nutné používat ochranné pomůcky na zakrytí nosu a úst (ústenky, roušky, respirátory, šátky...dále jen roušky).

Abychom na to nezapomněli, dohlížejí na nás i Robinson s Pátkem.

U vstupů jsou pro dospělé a případně pro starší děti připraveny dezinfekční prostředky na ruce. Prosíme, abyste je používali.
Děti ze školky si musí před vstupem do třídy umýt ruce mýdlem.

Děkujeme za pochopení a respektování těchto pokynů.

Povinnost nosit roušky se nevztahuje na děti a pedagogy.

Snažíme se vytvořit bezpečné prostředí a přívětivou atmosféru.


Mateřská škola byla dezinfikována, používáme virucidní čisticí prostředky ve správném ředění.

Pokud máte obavy, dotazy či specifické požadavky, neváhejte se obrátit na zaměstnance mateřské školy – rádi se Vám budeme věnovat.

Abychom rodičům umožnili dodržovat bezpečné vzdálenosti, proběhly zahajovací třídní schůzky na školní zahradě.
Sledujte, prosím, třídní nástěnky.

U vstupu do budovy školky jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobkách s dávkovačem
Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně
Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem dětí do mateřské školy a po odchodu dětí.
V průběhu celého dne se intenzivněji větrají třídy
Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školky pohybují.
Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro s použitím dezinfekčního přípravku a koberce se vysávají.
Klademe důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které se používají nejčastěji jako jsou např. kliky dveří, spínače světla, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel. Tato dezinfekce probíhá několikrát denně.
Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. Čisticí prostředky používá ve správném ředění.
Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe. Mytí nádobí probíhá při dostatečně vysokých teplotách.
Mateřská škola je zásobena čisticími a dezinfekčními prostředky v dostatečném množství.
Pro případ náhlého zpřísnění podmínek je též vybavena určitou zásobou roušek a jednorázových papírových ručníků.

Mateřská škola "Sluníčko", Nižbor, okres Beroun

Mateřská škola Mateřská škola „Sluníčko“ má v současné době kapacitu 70 dětí, v lednu 2013 byla školka z důvodu zvýšené poptávky rozšířena o 14 dětí z původních 56.
Děti jsou do přijímány zpravidla od 3 let věku a chodí do 3 tříd – 1. třída Stonožky, 2. třída Sovičky, 3. třída Berušky.
Stonožky – heterogenní skupina 28 dětí.
Sovičky – heterogenní skupina 28 dětí.
Berušky – heterogenní skupina 14 dětí.
Všechna místa v mateřské škole jsou obsazena, avšak dlouhodobě se daří přijmout všechny místní děti starší 3 let.

Vzhledem k tomu, že do mateřské školy začínají přicházet i děti dvouleté, požádali jsme o příspěvek na  chůvu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Třída Berušek bude díky tomu nadstandardně podpořena ještě jednou pracovní silou. 

Počet novorozených dětí v obci má kolísavou tendenci – po úbytku dětí (méně dětí narozených mezi zářím 2011 a srpnem 2012 ve srovnání s předchozími roky) začíná počet dětí opět stoupat. V posledním roce byly přijaty všechny přihlášené místní děti.

Budova mateřské školy byla postavena v roce 1978 a v posledních letech je průběžně rekonstruována. Má nová okna, podlahové krytiny.

V létě 2016 byla z prostředků obce postavena nová pískoviště.

V létě 2015 byla z prostředků obce rekonstruována kuchyně školní jídelny, která vaří pro děti MŠ i ZŠ.

V létě 2014 bylo provedeno zateplení budovy mateřské školy z finančních prostředků z MŽP ČR.

V létě 2018 byly rekonstruovány některé prostory technického zázemí školy a byla provedena sanace omítek.

V létě 2019 proběhla doposud nejzásadnější rekonstrukce od vzniku MŠ - instalace plynového ústředního topení, výměna některých podlah, totální renovace šaten ve třídách Soviček a Stonožek.

Vybavení mateřské školy Nižbor je velmi dobré, každá třída má odpovídající zázemí v souladu s hygienickými předpisy. Třídy jsou prostorné, rozdělené do funkčních zón a vybavené převážně novým nábytkem určeným pro užití v mateřských školách. Škola je průběžně vybavována novými pomůckami a hračkami.

Školní zahrada je rozlehlá, vybavena bezpečnými hracími prvky přiměřenými věku dětí. Herní prvky podléhají pravidelným bezpečnostním revizím. Pískoviště jsou z bezpečnostních důvodů opatřena sítěmi, které chrání písek před případným znečištěním.

Stravování je zajištěno vlastní školní jídelnou, která připravuje jídlo pro MŠ „Sluníčko“ i ZŠ Nižbor.

Zápis do mateřské školy Nižbor bude v roce 2020 v období 2.-16. května, přesné datum bude avizováno na nástěnkách mateřské školy, obce a obecním rozhlasem.

Výchovně-vzdělávací práce s dětmi probíhá za základě Třídního vzdělávacího programu vytvořeného pedagogickými pracovnicemi školy v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem. S aktuálním TVP na daný týden se mohou rodiče seznámit na nástěnkách jednotlivých tříd.

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Co je nového

Aktuality naleznete zde.

Jídelníček

Jídelníček

obrázek
Jídelníček najdete zde
Mateřská škola Sluníčko, Nižbor

Created by © 2016 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign