logotyp

Informace k zápisu

Informace k zápisu 2021

Vážení rodiče,

již je v provozu Elektronický předzápis.

Termín zápisu pro školní rok 2021/2022 je stanoven na základě pokynů MŠMT na období od 2. do 16. května  2021.

V následujícím odkazu najdete veškeré informace a můžete elektronicky vyplnit formuláře: 

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/nizbor-slunicko


Sběr žádostí začíná 1. dubna v 00:01. Ve stejnou chvíli by měl být zprovozněn Elektronický předzápis.

Sběr žádostí končí 14. května 2021.


Pro rodiče, kteří nemají možnost využít Elektronického předzápisu, budou připraveny formuláře k vyplnění. Termín, kdy budou tyto formuláře umístěny v průhledné schránce na brance školy, bude zveřejněn v průběhu dubna.

INFORMACE O DORUČENÍ ŽÁDOSTI A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH DOKUMENTŮ:


VYPLNĚNOU A VYTIŠTĚNOU ŽÁDOST SPOLU S DALŠÍMI DOKUMENTY,
KTERÉ JE MOŽNÉ SI VYTISKNOUT PO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI,
ODEVZDEJTE V TERMÍNU ŘÁDNÉHO ZÁPISU MATEŘSKÉ ŠKOLE JEDNÍM Z TĚCHTO ZPŮSOBŮ:

  • DO DATOVÉ SCHRÁNKY ŠKOLY
  • EMAILEM - S ELEKTRONICKÝM PODPISEM ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
  • POŠTOU
  • OSOBNÍM PODÁNÍM VE ŠKOLE *
* VHOZENÍM DO SCHRÁNKY K TOMU URČENÉ NEBO OSOBNĚ PO DOMLUVĚ V PŘEDEM STANOVENÉM ČASE

Obrázek je ilustrační.


Zápis 

do mateřské školy skončilVážení rodiče,

Zápis do mateřské školy byl ukončen. Přijaté přihlášky byly zpracovány, seznam přijatých dětí byl vyvěšen pod pořadovými čísly. Zákonným zástupcům přihlášených dětí jsme tato pořadová čísla rozeslali poštou. Rozhodnutí o nepřijetí obdrželi zákonní zástupci poštou nebo osobně.

Pořadová čísla jsme také rozeslali automatickou SMS (těm, kdo vyplnili číslo mobilního telefonu).

Počet přihlášených dětí: 28 (z toho 3 bez trvalého bydliště v obcích Nižbor, Stradonice, Žloukovice)
Počet přijatých dětí: 19
Počet dětí přijatých k individuálnímu vzdělávání: 3 (tyto děti se nezapočítávají do kapacity školy)
Počet nepřijatých dětí: 6 (z toho 3 bez trvalého bydliště v obcích Nižbor, Stradonice, Žloukovice)

Vážení rodiče nepřijatých dětí!
V případě, že se uvolní místo v mateřské škole, budeme Vás bezodkladně kontaktovat podle pořadí, v jakém se děti umístily u zápisu.
V případě, že se žádné místo neuvolní a některý z rodičů přijatých dětí nebude potřebovat využít místo v celém rozsahu, je možné toto místo rozdělit v rámci smlouvy o tzv. doplňkovém dítěti. S Vámi, kteří jste projevili zájem, počítáme - a pokud se tato možnost vyskytne, budeme Vás kontaktovat (opět v pořadí umístění u zápisu).

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Co je nového

Aktuality naleznete zde.

Jídelníček

Jídelníček

obrázek
Jídelníček najdete zde
Mateřská škola Sluníčko, Nižbor

Created by © 2016 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign